Om mig

Mindful Painting

 

 

Anna Maria Kargadouris

Bildterapeut & Mindfulness instruktör

 

 

 

 

Om mig

 

Jag är bildterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med människor på olika sätt.

Jag har bland annat arbetat på en kvinnojour med samtals och bildterapi, med friskvård och kursverksamhet på studieförbund och i privat regi. Inom särskolan har jag arbetat som bildpedagog/bildterapeut för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser.

 

 

Bildskapandet har en helande och bearbetande effekt hos individen.

Bilden som kommunikationsmedel medvetandegör behov, resurser och utvecklingsmöjligheter.

Att bli medveten om sig själv hjälper till att ta makten och styra över sitt liv!

 

Jag arbetar under tystnadsplikt och är medlem i Svenska riksförbundet för bildterapeuter.

 

Mer om bildterapi och dess forskning: www.bildterapi.se

 

Mina utbildningar:

- Konstnärliga högskolestudier, Aten, Grekland.

- Bettendevetenskapliga högskolestudier med inriktning på kognitiv psykologi

- Bildterapiutbildning med grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund

- Instruktörs utbildning i mindfulness baserat bildarbete (Mbb)

Övriga kurser, bland annat:

-Vedic art och frigörande måleri

 

 

 

 

Välkommen att ta kontakt!

 

Anna Maria Kargadouris

 

0722 97 41 45

 

email:annamaria@mindful-painting.se

 

 

 

 

Copyright © 2014 mindful-painting.se All rights reserved.